Pilates Nedir? Kaç çeşiti vardır?

Pilates Nedir?

Pilates Nedir? Pilates egzersiz metodu, Doğu ve Batı felsefelerinden esinlenerek yoganın zihinsel odaklanma ve özel nefes alma tekniğiyle, cimnastik ve diğer sporların fizikselliğini birleştiren Joseph Humbertus Pilates tarafından geliştirilmiş egzersiz türleridir. Pilates, ülkemizde 2000’li yılların başında sınırlı sayıda spor merkezinde kendine yer edinmiştir. Bu egzersizler üç temel form içerisinde sınıflandırılmıştır. Bunlardan birincisi, J. Pilates’in orijinal 40 yüksek yüklemeli, mini ball ve swiss ball gibi araçlarla yerde mat üzerinde yapılan egzersizleri içeren Klasik/Geleneksel Pilates, ikincisi yüksek ve düşük yüklenmeler içeren, fitness tabanlı, Reformer, Cadillac, Wunda Chair, Arm Chair, Magic Circle, Barrel, Ped-a-Pull gibi geliştirilmiş cimnastik aletleri üzerinde yapılan egzersizleri içeren Geliştirilmiş/Uyarlanmış Pilates ve son olarak Pilates metotları ile spinal stabiliteyi birleştiren, fizyoterapist ve balet olan Craig Philips tarafından geliştirilmiş, sakatlıklardan korunma ve rehabilitasyon amacıyla yapılan egzersizleri içeren Klinik Pilatesten oluşmaktadır.

Çayyolu Pilates

Pilates egzersizleri ile kas esnekliği artırılmakta, ekleme binen bası kuvvetleri ve pelvik tilt azaltmakta, omurga stabilitesi ve postür bozukluklarının düzeltilmesi sağlanmaktadır. Ayrıca bu egzersizler ile vücut farkındalığının daha da iyileştirildiği, bel ağrılarında azalmaların ve kemik yoğunluğunda artışların olduğu belirtilmektedir. Bahsedilen faydalarının yanı sıra Pilates egzersizleri ile tam ve derin nefes almaktan faydalanma öğrenilir, postür düzeltilir ve bu sayede kişinin yaşam kalitesi artmış olur.

Pilates egzersizleri, koordinasyon, denge, esneklik ve kassal  dayanıklılığı geliştirebilen ender egzersizlerden biridir. Bu egzersizler, koordinatif bir motor beceri olan dengenin yanı sıra kas gücünün ve esnekliğinin arttırılmasına da yardımcı olmaktadır. Esneklik, eklem ya da eklem serilerinin geniş açılarda hareket edebilme yeteneğidir. Artan esneklik, gelişmiş hareket düzeyi ve sakatlanma riski ile birebir ilişkilidir. Ayrıca artan sedanter yaşam, kimyasal değişimler ve meydana gelen sıvı kayıpları esnekliği olumsuz yönde etkilemektedir. Kuvvet gibi esneklik de kişinin günlük işlerini verimli ve etkili yapabilmesinde önemli rol oynar. Esnetme-gerdirme egzersizlerinin günlük yaşam aktiviteleri içerisinde daha yüksek oranda yer alması ile esneklik değerleri iyileşmektedir. Bu nedenle, günlük fiziksel aktivitelerde esneklik egzersizlerinin uygulanması önerilmektedir.

Esneklik, kadın ve erkeklerde 17 yaşa kadar artmakta ve bu yaştan sonra dereceli olarak düşüş göstermektedir. Kadınlarda, hareket yeteneği, esneklik, kas, bağ ve kirişlerin gerilebilirliği daha yüksektir. Bu durum hormonal farklılıklara bağlanmaktadır. Yüksek östrojen düzeyi, yağ dokusunu çoğaltır ve kas kütlesini azaltır. Kadınların esneyebilirliğinin yüksek olması dokuların daha gevşek oluşuna da bağlıdır. Kadınlarda kas tendonlarının daha küçük, zayıf, gevşek ve kas tonusunun zayıf olması eklemlere daha fazla hareketlilik kazandırmaktadır.

Esneklik çalışmaları, eklemlerin doğal esnekliğini korumak, verimliliğini arttırmak ve sporda yaralanma riskini azaltmak açısından antrenman sürecinin vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Esneklik, sporda estetiği oluşturmanın yanı sıra kuvvetin ve süratin sağlanabilmesi için de çok önemlidir. Elastikiyeti ve gerilme yeteneği fazla olan kasların, mekanik olarak daha fazla yük altına girebileceği, dolayısıyla sportif yaralanma riskinin de azalacağı belirtilmektedir. Hamstring kaslarında esnekliğin azalması, kas kısalıkları ve mekanik bel ağrısına neden olabilir. Gergin hamstring kasları, pelvisin rotasyonunu sınırlar ve belde ağrıya yol açar. Gergin bel, hamstringlerde ağrıya yol açan mekanizmayı başlatır. Hem hamstring hem de bel, lumbal-pelvik uyumu bozarak ağrıya sebebiyet verebilir.

Modern toplumun en yaygın problemlerinden birisi olan bel ağrısı sporcularda olduğu kadar sedanter insanlarda da önemli bir problem olarak yaşam kalitesini olumsuz etkiler. Özellikle sedanter yaşam sürenlerde, kas kuvveti zayıflar ve performans düşer. Ayrıca bir kas grubu, karşıt kas grubundan daha güçlü olduğunda, kaslar arasında dengesizlik ve gerginlik meydana gelir. Bu durum, en sık uyluk arka ve ön grup kaslarında görülür. Hamstring ve bel kasları esnekliğinin geliştirilmesi ile akut veya kronik kas-iskelet sistemi incinmelerinin, bel kasları problemlerinin, vücut görünüşündeki bozuklukların, yürüyüş problemlerinin, düşme risklerinin önlendiği düşünülmektedir.

Günümüzde artık yaygın bir şekilde yapılan Pilates egzersizleri, özellikle konsantrasyon gerektiren hareketler ile vücut postürünü geliştirmek ve sağlıklı bir vücuda sahip olmak için uygulanmaktadır. Pilates reformer egzersizlerinin yıllardır popüler olmasının bir başka sebebi de yerçekimine karşı değil de yaylara karşı çalışılmasıdır. Yapılan bir araştırmada yerçekiminin, egzersizdeki hareket açısına sabit bir dış direnç sağladığı, yayların ise kaslar uzarken artan bir dış direnç sağladığı vurgulanmıştır. Pilates egzersizlerinin kasları uzattığına ve incelttiğine dair yanlış bir kanının olduğunu, kasların uzunlamasına gelişme gösteremeyeceğini, ancak esnekliğinin arttığını; kaslardaki ince dokunun yağsız şekilde artırılabileceğini, kas kütlesinin gelişebileceğini, fakat daraltılamayacağını söylemiştir (Karadenizli ve Kambur, 2016).

Kaynak: Karadenizli, Z., İ. ve Kambur, B. (2016). PİLATES REFORMER EGZERSİZLERİNİN SEDANTER KADINLARDA UYLUK ÇEVRESİ VE HAMSTRİNG ESNEKLİĞİNE ETKİSİ, , Journal of Physical Education and Sport Sciences, 3(3), 48-62.

Çayyolu Pilates ile Pilates Nedir? adlı makalemizi incelediniz. Akademik alanda kendimizi sürekli geliştirmekte ve sizlere bu şekilde hizmet vermekteyiz sizlerde ücretsiz demo dersimize katılmayı talep etmek isterseniz; 0312 240 44 43 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirsiniz.

cayyolu pilates