Hamilelik ve Egzersiz

Hamilelik ve Egzersiz

Hamilelik ve Egzersiz

Bu yazımız da sizlere hamilelik ve egzersiz adlı yazımızdan bahsedeceğiz.

Gebelik, davranış modifikasyonu açısından önemli bir zaman dilimidir ve davranış değişikliğinin sağlık sorununa yol açmadığı kabul edilmiştir. Diğer bir taraftan gebelikte edinilen alışkanlıkların, kadının sağlığını tüm yaşamı boyunca etkilediği ve egzersizin gestasyonel diyabetin önlenmesinde ve yönetiminde rol oynadığı bildirilmektedir. Ayrıca, sedanter kadınlar ve tıbbi veya obstetrik problemi olan kadınlar için de egzersizin uygun olduğu belirtilmektedir.

Gebelikteki emosyonel, sosyal ve psikolojik durumlar, fiziksel uygunluğu etkiler. Fizyoterapist bunlara karşı duyarlı olmalı ve dil, etnik köken, kültürler, fırsat eşitliği ve kadının özel gereksinimleri gibi diğer konuların da farkında olmalıdır. Fizyoterapistin gebe kadına yaklaşımı dostça, esnek, bireysel ve eğer mümkünse kanıta dayalı olmalıdır.

Hamilelik ve Egzersiz
Çayyolu Pilates

Gebelikte yapılan egzersizin hem anne adayı hem de anne karnındaki bebekte yaratabileceği potansiyel tehlikelerin önlenmesi için yapılan aktivitenin tipi, şiddeti ve süresinin bilinçli bir şekilde düzenlenmesi gerekir. Bunun yanı sıra, gebelik haftası da aktivite seçimi ve egzersizin dozunun ayarlanmasında bir ölçüttür.

Egzersiz tipleri üç çeşittir. Bunlar aerobik egzersizler, endurans ve kuvvetlendirme egzersizleri ve esneklik egzersizleridir. Diğer yazılarımız da ise sizlere bu aerobik egzersizler, endrurans ve kuvvetlendirme egzersizleri ve esneklik egzersizlerinden teker teker bahsetmeye çalışacağız. Hamilelik sırasında meydana gelen değişimler konularımızdan da bilgi sahibi olmak isterseniz tıklayınız.

Diğer konular ve yazılar için internet sitemizde Makaleler sekmesine tıklayarak ulaşabilirsiniz. Çayyolu pilates Stüdyoları olarak bizler, her geçen gün akademik açıdan kendimizi geliştirmekte ve güncel bilgileri takip etmekteyiz. Siz değerli anne adaylarına sağlıklı bir doğum yapmaları için elimizden geleni yapıyoruz. Ücretsiz demo derslerimiz ve paket bilgileri için 0312 240 44 43 numaralı telefondan ya da @cayyolu_pilates instagram sayfasından bizlere ulaşabilirsiniz. Ücretsiz demo dersine geldiğinizde antrenörünüze sağlık problemlerinizi anlatmanız sizin için daha faydalı olacaktır. Her kişiye özel olarak hazırlanan programlar sayesinde birebir ve grup derslerine katılabilirsiniz. Çayyolu pilates, Türkiye de en donanımlı eğitim veren hocalara sahip bir firma olarak sizlere sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz.

Hamilelik ve Fizyoterapi

Hamilelik ve Fizyoterapi

Hamilelik ve Fizyoterapi:

Son 40 sene içinde, kadınların ilk çocuğu dünyaya getirme yaşı 21,4’ den 25 yaş sınırına yükselmiştir. Birçok kadın yüksek eğitim talepleri ve günümüzün doğal rekabetçi işgücü zorluklarıyla baş ettiğinden dolayı gitgide kadınların ilk çocuğu doğurma yaşı 35 ‘i geçmektedir. Bunun sonucunda birçok kadın günlük yaşantılarındaki fiziksel aktiviteleri azaltarak gebe kalmaktadırlar. Bu azalan aktivite, ulusal sedanter yaşam stilinin prevelansını artırmaktadır. Birçok kadını doğum yaptırmak ve zorlu kariyer yolculuğunu bırakmaya hazırlamak zordur.

Gebelik boyunca fizyoterapi, gebeliğe bağlı yaygın görülen rahatsızlıkları örneğin bel ağrısı gibi problemleri iyileştirmekte ve vücut yeteneklerini arttırarak daha kolay ve rahat gebelik ve doğumu sağlamaktadır.

Gebelikte kadının vücudundaki fiziksel değişimler çok yönlüdür. Kilo artışı, postür değişimi, stres ve yerçekimi merkezi değişimi diye devam ederken hiçbiri diğerinden bağımsız değildir. Gebenin yerçekimi merkezinin değişimi postür üzerindeki etkilerinden dolayı kasların daha zorlu çalışmasına sebebiyet verir. Fiziksel gayretlerin artışıyla halsizlik oluşur ve aktif olabilme motivasyonunu düşürmeye neden olur. Egzersiz aktivitesinin azalması sonucunda sıklıkla stres ortaya çıkar. Her bir durumun birbirine domino etkisiyle oluşan durumundan dolayı gebe fizyoterapistin yardımına ihtiyaç duymaktadır.

Gebe kadınlarda sıklıkla bel ağrısı görülmektedir. Uterus ve bebeğin büyümesi sonucu, anne adayının yerçekimi merkezi öne doğru kayar. Bu yer değişimi, kaslarda büyük bir oranda zorlanma ortaya çıkarmaktadır. Genellikle gebe öne doğru düşme ihtimaline karşı desteklenmelidir.

Bel ağrısı daha sık olmakla birlikte kısa süre içinde pelvik ağrı ve üriner inkontinans rahatsızlıkları daha yaygın görülmektedir. Aslına bakılırsa her üç gebeden ikisinde bel ağrısı, her beş gebeden birinde pelvik ağrı ve ilk gebeliklerde %40’dan fazla gebede üriner inkontinans deneyimi, görülmekte 8 haftalık postpartum dönemde gebelerin yarısına yakını idrar kaçırma ve doğum sonrası her üç gebeden birinde inkontinans yeni başlangıcı görülmektedir.

hamilelik ve fizyoterapi
hamilelik ve fizyoterapi

Fizyoterapist tarafından düzenlenen ve uygulanan grup çalışma programlarıyla bel ağrısı, pelvik ağrı ve üriner inkontinans sorunlarının azaldığı çalışmalarla gösterilmiştir.

Morkved ve arkadaşlarının randomize kontrollü çalışmasında, 289 gebede fizyoterapist tarafından düzenlenmiş 12 haftalık grup eğitiminde 36 haftalık gebelerde lumbo-pelvik ağrıdan korunma yönünde etkili olduğu bildirilmiştir. Bu grup çalışmasında katılımcılara fizyoterapist önderliğinde haftada bir gün 60 dakikalık egzersiz uygulaması 20. haftadan 36. haftaya kadar uygulanmıştır. Doğum sonrası ve gebelik boyunca lumbo-pelvik ağrıda önemli derecede azalma bildirilmiştir.

Cochrane 2007 taramasında gebe kadınlarda bel ve pelvik ağrının iyileştirilmesine yönelik tedaviler açısından yapılan çalışmalara bakıldığında kuvvetlendirme egzersizler, pelvik egzersizleri ve su içi egzersizleri, genel prenatal bakıma göre bel ağrı şiddetini azalttığı ortaya çıkarılmıştır. Diğer bir Morkved çalışmasında, 301 gebede 12 haftalık şiddetli pelvik taban kas egzersiz programının fizyoterapist eşliğinde uygulandığında gebeliğin 36 haftasına kadar ve postpartum dönemde 3 ay boyunca uygulandığında üriner inkontinanstan korunma açısından güçlü kanıtlar ortaya çıkardığı vurgulanmıştır.

Harvey’ in çalışmasında, gebe kadınlara uygulanan post-partum egzersizlerin postpartum üriner inkontinansı azalttığı gösterilmiştir. Kanada Fizyoterapi Derneği ve Kanada Obstetrisyenler ve Jinekologlar Derneği, kadınların postural sağlığında fizyoterapinin rolü raporunu 2005 yılında yayınlamışlardır.

Hamile kadınlar için prensipler başlıklı raporda önerilenler:

-Fizyoterapist yönetiminde pelvik taban kas kuvvetlendirmesi, gebelikte ve doğum sonrasında oluşabilecek üriner inkontinanstan korunmayı sağlar.

-Fizyoterapist gebelik boyunca ve devamında oluşan bel ve pelvik ağrının tedavi ve korunması için merkezi stabilite kuvvetlendirmesini sağlar.

Gebeler için genel fizyoterapi prensiplerine bakıldığında fizyolojik ve psikolojik değişimlere karşı gebeyi korunma, kuvvetlendirme ve eğitim yöntemleriyle doğum ve doğum sonrasına hazırlamayı hedefler.

Hamilelik ve Fizyoterapi hakkında sizlerle bu yazıyı paylaştık. Diğer Yazılarımıza da göz atarak sizler de hamilelik hakkında bir çok konu da bilgi sahibi olabilirsiniz. Çayyolu pilates olarak sizlere verdiğimiz eğitimler akademik ve bilimsel araştırmalar ile paralel olarak verilmektedir. Ücretsiz demo dersi için 0312 240 44 43 numaralı telefondan ya da @cayyolu_pilates instagram sayfasından bizlere ulaşabilirsiniz.

Hamileler için Aerobik Egzersizler

Hamilelikte Üriner ve Psikolojik Değişimler

Hamilelikte Üriner ve Psikolojik Değişimler

Hamilelikte Üriner ve Psikolojik Değişimler:

Hamilelikte Üriner ve Psikolojik Değişimler

Hamilelikte Meydana Gelen Üriner Sistem Değişimleri

Koryonik gonadotropin hormonu, gebeliğin erken döneminde ürinde ortaya çıkan ve gebelik testinin temelini oluşturan bir hormondur. Gebeliğin 12. haftası bittiğinde seviyesi düşmeye başlar. Gebelik boyunca fetüs için harcanan ek ihtiyaçlarla başa çıkmak için üriner sistemde kan miktarında artış meydana gelir. Buradaki artışla böbreklerde kilo ve boyut artışı ve renal pelviste genişleme oluşur. Üreterlerin kas yapısı hafif hipotonik hale gelir ve böylece üreterlerde az bir genişleme meydana gelir ve büyüyen uterustan kaçınmak için görünümünü uzamış gibi olur; ürinde durgunluk meydana gelir ve üriner sistem infeksiyonlarına yatkınlık oluşturur. İdrar çıkışını artırır ve gebelik nedeniyle tübüler emilme içinde küçük değişimlerden dolayı şeker ve proteinin önemli oranda atılımı sonucu oluşabilir. Genelikle bu durum doğum sonrası geriler (gestasyonal diabetes).

Gebelikte böbreklerin pozisyonunun değişimi büyüyen ve ağırlaşan uterusun ilerleyişi ile daha da ilerler ve üzerine baskı oluşur. Böylece üretravesiküler açı muhtemel değişime uğrayabilir. Üretranın düz kasları çok az hipotonik hale gelir. Destekleyici kolajen komponentlerin sistem içinde ve pelvik tabanda elastikiyeti artar. İdrara çıkma erken dönemde sıklaşır. Gebelik sonrası özellikle ileriki dönemlerde urge ve stres inkontinans oluşabilir. Yapılan çalışmalarda ilk gebelikler içinde % 50, multipar gebeliklerin ise büyük çoğunluğunda meydana gelir (44). Kadınlardaki inkontinans problemlerine doğumdan ziyade gebeliklerin sebep olduğu bildirilmektedir. Bununla birlikte yeni dönem çalışmalar üretral kapanma mekanizmasına doğumun zarar verdiğinin doğruluğunu ortaya koymuştur.

Hamilelikte Meydana Gelen Psikolojik Değişimler

Gebelik dönemini, kadın yaşamında değişik ve yeni rollere uyum gerektiren bir kriz dönemi olarak görmek de mümkündür. Bu dönemde kadının gebeliğini ve gelecekteki annelik rolünü benimsemesi gerekir. Bu benimsemeyi kadının inanç ve tutumları, görev ve sorumluluk anlayışı, ilişkileri ve davranışları etkiler.

Gebeler, birinci trimesterde ambivalan (zıt duygular) durumundadırlar. Mensturuasyonun kesilmesi, mide bulantılarının olması, yorgun hissetmesi, hasta olmadığı halde kendisini iyi hissetmemesi gibi durumlar, ambivalan duyguları ortaya çıkaran nedenlerdir. Bebekle ilgili çok az sevinç duyduğu bir dönemdir. İkinci trimesterde görülen fiziksel değişiklikler ambivalan duyguların ortadan kalkmasını hızlandırır. Bu dönemde annenin gücü yavaş yavaş artmış, bulantıları geçmiştir. Kendini iyi hisseder ve olumlu duygular gelişmiştir. Gebe, gebe bir kadın görünümünü kazanmıştır. Ama yine de duygularda ani ve nedensiz değişimler görülebilir. Üçüncü trimesterde fiziksel olarak görünümü büyümüş, hantallaşmıştır. Daha çabuk yorulur ve yeni beden sınırlarına uyum sağlamakta güçlük çeker. Bu sorunlar günlük yaşamı zorlaştırır. Evden dışarı çıkma korkusu vardır ve ambivalan duyguları yeniden gözlenir, yani fiziksel değişimi annenin psikolojisini oldukça etkilemektedir.

Hamilelik sırasında meydana gelen Sinir sistemi değişiklikleri ya da dolaşım sistemi değişiklikleri için diğer yazılarımıza göz atmayı unutmayınız. Çayyolu pilates olarak sizlere her zaman güncel ve akademik bilgilerimizi sürekli tazeleyerek eğitimler vermekteyiz. Bu nedenle de alanımızda; deneyimli ve uzman hocalarımızda birlikte birinci sıradayız. Ücretsiz demo dersimiz için 0312 240 44 43 numaralı telefondan ya da @cayyolu_pilates instagram sayfamızdan bizlere ulaşabilirsiniz.

cayyolu pilates

Hamilelikte Klinik Pilatesin Sonuçları

Hamilelikte Kardiyovasküler ve Dolaşım Sistemi Değişiklikleri

Hamilelikte Kardiyovasküler ve Dolaşım Sistemi Değişiklikleri

Hamilelikte Kardiyovasküler ve Dolaşım Sistemi Değişiklikleri
Hamilelikte Kardiyovasküler ve Dolaşım Sistemi Değişiklikleri

Hamilelikte Kardiyovasküler ve Dolaşım Sistemi Değişiklikleri:

Hamilelikte Kardiyovasküler Sistem Değişiklikleri

Kan volümü, uterus duvarından plasentaya geçen gereksinimler ve vücut için gerekli diğer ihtiyaçları karşılamak için %40 ya da daha fazla oranda artar. Burada plazma, kırmızı hücrelerden daha fazla arttığından dolayı hemoglobin seviyesi yaklaşık %80 oranında düşer. Bu etki farklı olarak dilusyon (sulanma) anemisi ya da fizyolojik gebe anemisi diye adlandırılır ve gebeliğin erken döneminden itibaren yorgunluk ve halsizlik şeklinde belirtiler oluşturur.

Progesteronun etkisiyle kan damarlarının duvarlarının düz kaslarında az miktarda hipotoni meydana gelir ve bunun sonucu vücut sıcaklığında hafif artış oluşur; bu nedenle gebe kadınlar genellikle iyi periferal dolaşım ile soğuk hissetmezler. Kalbin boyutu ve daha fazla kan için uyum sağlaması artar, böylece kalp atım volümü yükselir ve kardiyak verim %30-50 oranında artar; burada gebelik boyunca kalp oranı küçük artışlarla gelişir. Bu değişiklikler erken dönemde meydana gelmeye başlar ve fizyoterapist tarafından kabul görmüş gebe olmayanlara göre gebelerde kardiyak verimi daha fazla arttırıcı egzersiz programları üretilmelidir. Bu durum kadının kilo artışıyla birleştirerek desteklenmelidir.

Gebeliğin ikinci trimesterinde kan basıncı küçük miktarlarda düşebilir böylece uzun süre ayakta kaldığında kolaylıkla bayılma hissi duyabilir. Üçüncü trimesterde gebede, fetusun kilo artışıyla birlikte sırt üstü pozisyonda lomber omurga üzerine yattığında aortaya ve vena kava inferiora karşı basınç oluşur, bundan dolayı baş dönmesi hatta bilinç kaybı meydana gelebilir; bu duruma ‘gebelik hipotensif sendromu’ adı verilir. Gebe muhakkak diğer yöne çevirilerek iyileştirilmelidir.

Hamilelikte Dolaşım Sistemi Değişiklikleri

Hafif vasküler hipotoni, büyüyen uterusun geri dönüş basıncın azaltması, kilo artışı, intra abdominal basıncın artışı ve progesteron ve relaksin hormonlarına bağlı kolajen değişimleri, bütün varikoz venlerde ve özellikle bacaklarda yerçekimine bağlı ödeme neden olur. Vulva ve anüste (hemoroid, çatlaklar) varisler meydana gelebilir. Östrojenler vücut dokusu içinde genel sıvı retansiyonuna neden olabilir. Bazı kadınlar uzun süre kontakt lens kullanamaz çünkü gözlerinin şekli değişebilir. Periferal dolaşım ve hormonal stimulasyonun artması sonucu mukoz membran (nazal, vajinal gibi) daha fazla aktif ve sulu olmaktadır. Bu semptomların sonucunda burun tıkalı ve vajinal akıntı artışı olabilmektedir.

Tekrarlayıcı bacak krampları genellikle gebeliğin ikinci yarısında görülen bir problemdir. Kramplar ağrılıdır, birkaç saniyeden çok daha uzun sürelere uzanan tetanik kontraksiyonlar genellikle gastroknemius kasında, bazen de hamstring kasında ortaya çıkar. Etyolojisi bilinmemektedir fakat magnezyum ve kalsiyum eksikliğine bağlı olarak görülebileceği belirtilmektedir. Gebeliğin son dönemlerinde artan sıvı retansiyonu, fiziksel aktivitede azalma veya uzun süre sabit pozisyonda kalma gibi nedenler, dolaşımı etkileyerek özellikle akşamları baldırda kramplara neden olabilir. Genellikle yatakta gerinme ve ayağı plantar fleksiyona itme sırasında tetiklenen bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır.

Çayyolu Pilates Stüdyosu olarak sizlere daha iyi hizmet verebilmek için her zaman akademik çalışmaları ve güncel bilgileri takip etmekteyiz. Kadromuzda bulunan deneyimli hocalarımız ile her zaman güvenilen bir Stüdyo olmaya devam ediyoruz. Ücretsiz demo derslerimiz için 0312 240 4443 numaralı telefondan ya da @cayyolu_pilates instagram sayfamızdan bizlere ulaşabilirsiniz.

cayyolu pilates

Hamilelikte Sinir ve Solunum Sistemi Değişiklikleri

Hamilelikte Sinir ve Solunum Sistemi Değişiklikleri

Hamilelikte sinir ve solunum sistemi değişiklikleri :

hamilelikte sinir ve solunum sistemi değişiklikleri
hamilelikte sinir ve solunum sistemi değişiklikleri
Sinir Sistemi Değişiklikleri

Hızlı değişen ruh hali, anksiyete, insomnia, kâbus, yiyeceğe karşı tiksinme ya da aşırı ilgi, kognitif yeteneklerde hafif azalma ve amnezi gibi çoğunlukla doğrulanmış ve yaygınlaşmış sorunlar gebeliğe eşlik etmektedir. Bu duygusal değişiklikler, büyük olasılıkla hormanal değişimler nedeniyle oluşmaktadır.  Sıvı retansiyonu sıklıkla sinirler üzerinde basıya neden olur. Özellikle kanal içinden geçen inelastik materyaller, kemik ve fibröz doku gibi (karpal tünel) yapılar içinde nöropraksiye neden olur. Örneğin sıvı retansiyonuyla kol için ağırlık artışı ve omuzda düşüklük ve elde parestezi ortaya çıkar.

Solunum Sistemi Değişiklikleri

Gebelikte progesteron seviyesinin dolaşımda artışı solunum merkezinin medulladaki karbondioksit seviyesinin hassasiyetine destek olmaktadır; bununla birlikte oksijenin rolü için destek artar ve ventilasyonun uyarılması gerçekleşir. Solunum dinlenme oranı az miktarda yükselir; her bir dakika için yaklaşık 15 solunumdan 18 solunuma çıkar ve maternal kandaki karbondioksit seviyesi % 25 oranında düşer, sonuç olarak kadınlar aktivite sırasında nefessiz kalmaya eğilimli olurlar. Tidal volüm yavaş yavaş, % 40 artar ve alveolar ventilasyon da yükselir. Vital kapasite yerinde kalsa da bunun sonucunda ekspiratuar rezerv volüm düşer. Üçüncü trimesterde gebe kadınların genişlemiş uterusunun yükselmesi nedeniyle diafragamanın sıklıkla 4 cm ve daha fazla yer değiştirmesi söz konusudur. Bu yer değişimi daha fazla fetusun büyümesi ve/veya maternal vücut yapısının kısalığının abdominal komponentleri ile ilişkilidir. Fetüsün yukarıya baskısı kostaların genişlemesi etkisini de ortaya çıkarır. Maternal alt kosta kuşağının genişliği artar, sıklıkla 10-15 cm kadar subkostal açı artar. Gebeler sıklıkla gebeliklerinin sonuna doğru basit eforlarda bile nefessiz kaldıklarını deneyimlemektedir. Gebelikte relaksin hormonu kosto-kondral eklemleri yumuşatır ve daha hareketli hale getirir. Gebeler fetüsün diyafragmaya ve göğüs kafesine tekmelerinden dolayı kostal marjinli ağrı ya da göğüs kafesi sancısından şikâyet ederler; kosto-kondral eklemlerde bozulmadan dolayı bazı yaralanma olayları oluşabilmektedir.

 

Hamilelik sırasında meydana gelen değişimlerden bahsetmeye bir sonraki yazımızda devam edeceğiz. Çayyolu Pilates Stüdyosu olarak sizlere hamilelik öncesi, sonrası ve sırasında vereceğimiz eğitimlerimizi akademik olarak yakından takip etmekteyiz. Deneyimli kadrosu ile Çayyolu Pilates ‘e katılmak ve ücretsiz demo dersi randevusu oluşturmak için: 0312 240 44 43 ya da @cayyolu_pilates sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Hamileler için Aerobik Egzersizler

Hamilelik Sırasında Meydana Gelen Değişimler

Bu yazımızda sizlere Hamilelik sırasında meydana gelen değişimler den bahsedeceğiz. Öncelikle Hamilelik (Gebelik) nedir?

Hamilelik kadın vücudunda çeşitli fizyolojik ve fiziksel değişikliklerin meydana geldiği bir süreçtir. Hamilelikten kaynaklanan değişimlerin çoğunluğu progesteron ve relaksin hormonuna, kilo alımının eklenmesi, sıvı retansiyonu ve postüral değişiklikler ve hareket paternlerinin etkilenimi sonucu oluşmaktadır.

hamile_yoga-cayyolu-pilates

Hamilelik Sırasında Meydana Gelen Değişimler

Hamilelikte Kas ve İskelet Sistemi Değişiklikleri

Hamilelik, kas-iskelet sisteminde hormonal ve anatomik kaynaklı birçok değişikliğin meydana geldiği bir dönemdir. Bu değişiklikler; yerçekimi merkezinin yer değiştirmesi, diyafragmanın elevasyonu ile göğüs kafesinin genişlemesi, vücut ağırlığının artması, sıvı retansiyonu ve hormonal değişikliğe bağlı konnektif doku gevşekliği şeklinde sıralanabilir. Laktasyona hazırlanan memelerin büyümesi sonucu omuz çevresi ve üst sırtta skapular protraksiyonla birlikte oluşan ve üst ekstremitelerin internal rotasyonuyla birlikte gözlenen değişiklikler, omuzlardaki yuvarlaklaşmayı kompanse temek için başın öne doğru yer değiştirmesi ve servikal lordozda artış, yerçekimi merkezinin yukarı ve öne doğru yer değiştirmesi nedeniyle ve yer çekimi hattını merkezin üzerine düşürmek amacıyla meydana gelen lumbal lordoz artışı, yer çekimi merkezini daha arkaya kaydırmak için vücut ağırlığının topuklarda taşınması ve buna bağlı olarak gelişen dizlerde hiperekstansiyon değişiklikleridir.

Laktasyona hazırlanan memelerin büyümesi sonucu omuz çevresi ve üst sırtta skapular protraksiyonla birlikte oluşan ve üst ekstremitelerin internal rotasyonuyla birlikte gözlenen değişiklikler, omuzlardaki yuvarlaklaşmayı kompanse temek için başın öne doğru yer değiştirmesi ve servikal lordozda artış, yerçekimi merkezinin yukarı ve öne doğru yer değiştirmesi nedeniyle ve yer çekimi hattını merkezin üzerine düşürmek amacıyla meydana gelen lumbal lordoz artışı, yer çekimi merkezini daha arkaya kaydırmak için vücut ağırlığının topuklarda taşınması ve buna bağlı olarak gelişen dizlerde hiperekstansiyon değişiklikleridir.

Gebeliğin ilerlemesiyle birlikte göğüs kafesinin transvers çapı artar ve diyafragma eleve olur. Büyüyen fetüs nedeniyle kostalara olan basıncın artması, subkostal açıda artışa sebep olur. Bel ağrısı, gebelerin %50 ‘sinden fazlasının gebeliğin herhangi bir döneminde karşılaştıkları bir problemdir. En sık 4-7. aylar arasında ortaya çıktığı da belirtilmektedir. Görülme sıklığına ait veriler bazı çalışmalarda %70 ‘e varmaktadır.

Diğer sistemlerdeki değişimleri sırası ile yazılarımıza ekleyeceğiz.  Diğer konularıda gözden geçirmek için makaleler kısmına girebilirsiniz.